Privacy

Privacyverklaring

In deze verklaring geef ik aan op welke wijze ik zorgvuldig met door cliënten verstrekte gegevens zal omgaan. De persoonsgegevens gegevens die ik van mijn cliënten ontvang zijn; naam, adres, woonplaats, (mobiel )telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens heb ik nodig om tijdens de consulten een goede dienstverlening te kunnen bieden.
De gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC. Conform de eisen moet ik een dossier 15 jaar bewaren. De cliënt kan dit dossier ten alle tijden inzien. Gegevens die ik digitaal ontvang zijn e-mails van cliënten. Deze zijn beveiligd via mijn computersysteem. Ik archiveer geen digitale gegevens van cliënten buiten de database van de VVOC om. Indien ik met cliënten mail zal ik dit doen via een beveiligd communicatie systeem.
Ik deel gegevens van mijn cliënten met niemand. Vanuit de beroepscode en BIG registratie heb ik een beroepsgeheim. Indien nodig neem ik, in overleg met en na toestemming van de cliënt, contact op met de huisarts of overige (para)medische behandelaar. Deze toestemming wordt bevestigd door de cliënt met een handtekening op een daarvoor speciaal opgesteld formulier.

Januari 2021