Welkom

Kracht en balans

Overgangspraktijk voor vrouwen in de overgang

Per 1 januari 2024 ben ik gestopt met mijn praktijk aan huis.
Trainingen, presentaties en / of workshops bij bedrijven en organisaties, profit en non profit blijf ik organiseren en geven. Voor meer informatie kunt u mij bereiken via 06 250 66 374 of via
info@overgangenwerk.nl

Werkgevers

34% ziekteverzuim

Uit onderzoek blijkt dat bij vrouwen tussen de 45 en 60 jaar, 34% van hun ziekteverzuim is toe te schrijven aan klachten die gerelateerd zijn aan de overgang. Dit geeft aan dat kennis over de overgang bij vrouwen van belang is voor werkgevers. Opmerkelijk is dat vrouwen in deze doelgroep regelmatig met de diagnose burn-out thuis komen te zitten, onterecht wellicht.
Grote kans dat dit ook het geval is binnen jouw organisatie.

Preventie is belangrijk. Door kennisoverdracht en begrip kan onnodig ziekteverzuim worden voorkomen.

Wat ik voor jou kan betekenen


Kennis is nodig om het gesprek te kunnen voeren en het werkvermogen zo volledig mogelijk te kunnen blijven benutten. Óók wanneer een vrouw hinder ondervindt van de overgang en deze haar tijdelijk belemmert. Tijdelijke aanpassingen en intercollegiaal begrip dragen dan bij aan een veilig werkklimaat en werkplezier waardoor niet onnodig arbeidsvermogen verloren gaat.

Door kennisuitwisseling en educatie in de vorm van o.a. een presentaties en/ of trainingen aan management en medewerkers, vrouw én man, doorbreken wij het taboe om te praten over de overgang op het werk en is het voor iedereen duidelijk welke kenmerken en klachten erbij horen.
We bespreken wat je met elkaar kunt doen om te zorgen dat er geen collega’s meer zijn die onnodig verzuimen vanwege overgangsklachten.
Dikwijls zijn slechts kleine aanpassingen nodig om de vrouwen die klachten ondervinden goed te kunnen laten blijven functioneren. Wij kunnen dit voor jouw organisatie verzorgen.

Schaakmat door de overgang?
Wat ons betreft niet!

Steeds meer werkgevers bieden hun vrouwelijke medewerkers een (preventief) consult aan met een overgangsdeskundige. Deskundigheid hoort hierbij voorop te staan zoals bij consulenten van de VVOC het geval is. Een consult van een BIG geregistreerd overgangsverpleegkundige kan onderdeel zijn van de aanpak Overgang en Werk binnen jouw organisatie.

Ook medewerkers in de doelgroep die re-integreren na een periode van verzuim gerelateerd aan de overgang, kunnen wij begeleiden bij een succesvolle re-integratie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op via 06 250 66 374,
via info@overgangenwerk.nl of via het contactformulier op de site Overgang en werk.