Consult

Consult

Wanneer je last hebt van klachten waarvan je denkt, of vermoedt, dat deze worden veroorzaakt door de overgang, dan ben je bij een verpleegkundig overgangsconsulent op de juiste plek. Tijdens het eerste consult is er tijd voor een uitgebreide anamnese (inventarisatie van relevante informatie) en geef ik je informatie over de verschillende fases van de overgang. Er is alle ruimte om vragen te stellen en de klachten te bespreken. Wanneer je weet welke invloed de verschillende fases van de overgang kunnen hebben op jouw functioneren, zowel fysiek als psychisch, kan dit al rust geven. Aan de hand van ons eerste gesprek en de informatie die je met mij deelt, kan ik aangeven of en in welke fase van de overgang je waarschijnlijk bent. Leidraad tijdens dit eerste gesprek is de invulling van de Green Climacteric Scale. Deze vragenlijst is afgestemd op klachten die kunnen voorkomen tijdens de verschillende fases van de overgang.

Tijdens een tweede consult evalueren we de uitkomst van het eerste consult en de uitkomst van de eventueel al gegeven adviezen. Verder neem ik de mogelijke risicoprofielen met je door die zich kunnen voordoen na de overgang. Door de afname van de productie van oestrogeen kan het risico toenemen op het ontstaan van hart en vaat ziekte, diabetes en osteoporose; mits je past in het risicoprofiel. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat, in mijn optiek, een doorverwijzing naar de huisarts of specialist aan de orde is zal ik je dit aangeven en toelichten. Een andere optie kan kan zijn dat er meer begeleiding gewenst is door bijvoorbeeld een andere (paramedische) hulpverlener, een diëtist of leefstijlcoach.

Behandelplan

Samen met jou stel ik een behandelplan op voor de langere termijn.
Het plan kan bestaan uit leefstijladviezen en een voedingsadvies in combinatie met eventueel supplementen volgens protocol van de VVOC, de beroepsgroep voor verpleegkundig overgangsconsulenten. Een behandelplan is altijd maatwerk, afgestemd op jouw situatie. Ik kan je ook adviseren over het gebruik van hormoontherapie (HT).
Wij als VVOC overgangsconsulenten adviseren over HT volgens de NVOG-richtlijn.
Het voorschrijven is echter voorbehouden aan een arts.

Over het algemeen zijn twee tot drie consulten voldoende om volledig overzicht te krijgen over je eigen situatie. Indien gewenst kan er altijd een vervolg consult worden gepland.

Tarief

Het tarief voor een consult van een uur is € 85,-.
Voor een consult van een verpleegkundig overgangsconsulent is geen verwijzing nodig van de huisarts. De kosten voor het consult komen daardoor niet ten laste van het eigen risico.
Het consult wordt soms gedeeltelijk, soms geheel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Via zorgwijzer is na te gaan of en hoe de zorgverzekeraar het consult vergoedt in 2023.

Consult plannen

We kunnen in overleg een consult plannen in Kolderwolde, telefonisch, via een beveiligde videoverbinding of bij jou thuis.

Overgangsklachten op je werk

Wanneer je last hebt van overgangsklachten tijdens je werk en hierdoor gehinderd wordt,
kan ik je hierbij naar je werkgever toe ook ondersteunen.
Een training voor jou en je collega’s is ook mogelijk.